Arsa

O firmie, historii i filozofii jej działania

Arsa s.c. – Zakład Obsługi BHP powstała jako firma rodzinna na początku 1994r. reagując na rosnące zapotrzebowanie obecnych na stołecznym rynku firm krajowych i zagranicznych na kompetentną obsługę w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Stawiając od początku na profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług, zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów – Pracodawców, którzy w trosce o jak najlepsze warunki pracy w swoich przedsiębiorstwach, powierzyli nam ich obsługę.

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka – proponowane przez nas rozwiązania mogą stanowić dla Państwa swego rodzaju polisę ubezpieczeniową od finansowych roszczeń pracowniczych, oraz sankcji instytucji państwowych sprawujących nadzór nad warunkami pracy. Doceniając dużą rangę samej profilaktyki wypadkowej, nie pomniejszamy znaczenia rozwiązań zabezpieczających Pracodawcę w Jego codziennej działalności, jak i w możliwych do wystąpienia incydentalnych niepożądanych sytuacjach wypadkowych. Podejmując z nami współpracę zapewniacie Państwo bezpieczeństwo swoim pracownikom i firmie, w znacznym stopniu ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy, a tym samym roszczeń cywilno–prawnych osób poszkodowanych lub ich rodzin, a także grożących sankcji administracyjno–karnych ze strony określonych instytucji państwowych.

Działając na warszawskim rynku nieprzerwanie od chwili powstania, z pełnym zaangażowaniem obsługujemy firmy o zróżnicowanych profilach, specjalizując się w - szczególnie wymagającej pod względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - branży budowlanej. W trakcie dotychczasowej działalności obsługiwaliśmy realizację obiektów o różnych przeznaczeniach i funkcjach: budynki biurowe, hotele, centra handlowe i osiedla mieszkaniowe, w tym między innymi:
 • Warszawskie Centrum Finansowe
 • Poleczki Business Park
 • C.H. Blue City
 • C.H. Promenada
 • Hotel Intercontinental
 • Hotel Radisson
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Siedziba Agory
 • Siedziba PZU
 • Siedziba Telekomunikacji Polskiej
 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ambasada Wielkiej Brytanii
 • Wysoka jakość i pragmatyzm świadczonych usług – naszą wizytówką