Arsa
Obsługiwane inwestycje:

Zakres świadczonych usług

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów działalności gospodarczej zainteresowanych kompleksową, stałą bądź doraźną, obsługą w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Działając w interesie zakładu pracy zapewniamy realizację podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów ochrony pracy.

Oferujemy między innymi:

 • Szkolenia BHP
 • Ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Opracowywanie planów BiOZ (branża budowlana)
 • Opracowywanie instrukcji BHP
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy
 • Profilaktykę wypadkową
 • Dokumentację powypadkową
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, BHP i p.poż.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP
 • Informowanie o aktualnych przepisach prawa pracy, BHP i p.poż.
 • Pełnienie funkcji koordynatora BHP
 • Reprezentowanie pracodawcy wobec instytucji państwowych (PIP, SANEPID, UDT)
 • Przedstawianie wniosków dotyczących warunków pracy i ergonomii
 • Niektóre z powyższych działań mogą mieć znaczący wpływ na wysokość obowiązkowej składki wypadkowej odprowadzanej do ZUS.

  Podjęcie ustawowych obowiązków w zakresie BHP może uchronić pracodawcę przed:

  • karami administracyjnymi ze strony instytucji państwowych powołanych do pełnienia nadzoru i kontroli nad warunkami pracy (PIP, SANEPID, UDT)
  • skutkami roszczeń odszkodowawczych, w tym coraz częściej występujących finansowych roszczeń powypadkowych ze strony pracowników lub ich rodzin

  Stawiaj na nas!

  Jako firma specjalizująca się w obsłudze branży budowlanej, do współpracy szczególnie zapraszamy inwestorów, developerów, generalnych wykonawców, oraz firmy podwykonawcze realizujące wszelkiego typu inwestycje budowlane.

  Cena usług ustalana jest indywidualnie. Prosimy o » Kontakt